zaterdag, 3. maart 2007 - 21:31

Almere krijgt 'Health' school

Almere - De gemeente Almere en de Hogeschool van Amsterdam (UvA-HvA) hebben in goed overleg met het Academisch Medisch Centrum (AMC) het initiatief genomen tot oprichting van de Dutch Health School Almere (DHSA). De DHSA verzorgt opleidingen op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en preventie.

In september 2007 start zij met twee leergangen: praktijkgericht leidinggeven en extramurale verpleegkunde. Met het oog op de langere termijn wordt gewerkt aan het verstevigen van de DHSA door het voorbereiden en uitwerken van opleidingen op HBO, academisch en postacademisch niveau, alsmede het realiseren van een projectenaanbod. De DHSA is uniek in Nederland.

De wereld van de zorg is aan het veranderen. De zorgbehoeften veranderen mede onder invloed van de vergrijzing en men blijft tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De financiering van de zorg en wetgeving daaromheen zijn volop in beweging. De ontwikkelingen vragen andere vaardigheden van de professionals. De DHSA wil hierop een antwoord bieden. Daarom richt zij zich speciaal op zorgvernieuwing en samenwerking in de zorgketen; ontwikkelingen waarin Almere al een koploperrol vervult.

De gemeente Almere en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) leveren een financiële bijdrage om de DHSA in de aanloopfase te ondersteunen. De gemeente Almere, de Hogeschool van Amsterdam en het Almeerse zorgveld zijn in ieder geval in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd.
Provincie:
Tag(s):