donderdag, 19. april 2007 - 8:57

Amsterdamse huurders kunnen mogelijk starterslening krijgen

Amsterdam

Amsterdammers die een huurwoning hebben kunnen mogelijk in de nabije toekomst een starterslening krijgen om zo een huis te kopen.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft Tjeerd Herrema, wethouder Volkshuisvesting, daarom een voorstel uitgewerkt om de starterslening in Amsterdam te introduceren. Deze lening komt in plaats van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) die per 1 januari jl. is opgehouden te bestaan.

De starterslening moet jaarlijks 190 Amsterdamse huishoudens de mogelijkheid bieden om een woning te kopen. Een van de voorwaarden is dat kopers een goedkope huurwoning moeten achterlaten.

De wethouder Herrema is van mening dat de koopwoningen voor veel huurders te duur zijn Het gat tussen de woonlasten voor een sociale huurwoning en een goedkope koopwoning is vaak veel te groot. Met de starterslening wil de wethouder koopwoningen ook haalbaar maken voor mensen met een lager inkomen.

De gemeenteraad heeft in december 2006 tijdens de vaststelling van de begroting over 2007 - bij amendement van het raadslid M. Mulder (PvdA) - het college van B&W gevraagd een voorstel voor een starterslening uit te werken.

Dit voorstel vervangt de AMH-regeling en is in lijn met de nieuwe regeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Een belangrijk verschil met de AMH-regeling is dat die geheel door de gemeente Amsterdam werd gefinancierd, terwijl de starterslening een landelijke regeling is die voor de helft wordt gesubsidieerd door het ministerie van VROM.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

De maximale hypotheek is € 265.000.
Het startersleningdeel is maximaal 20 procent, ofwel € 53.000.
De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij, daarna moeten rente en aflossing worden betaald tenzij dit volgens een inkomenstoets niet mogelijk is.
De starters moeten een goedkope huurwoning achterlaten (met een huur tot de huurtoeslaggrens: € 616,- per maand).
Het maximale huishoudinkomen: € 59.300 bruto per jaar.
Alleen voor (ver)nieuwbouw.
Dekking

De gemeenteraad heeft in de begroting 2007 1 miljoen euro ‘nieuw geld’ voor de starterslening gereserveerd. De Voorjaarsnota bepaalt de contouren van de gemeentebegroting voor 2008.

Het voorstel van wethouder Herrema wordt op 17 april in het college en op 18 april in de raadscommissie besproken. Op basis van de bespreking in het college en de raadscommissie komt er in juni een definitief voorstel voor de starterslening.
Provincie:
Tag(s):