woensdag, 7. februari 2007 - 20:41

Assen CO2 neutraal in 2020

Assen

De gemeente Assen wil met haar milieubeleid een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Onderdeel van het Milieuprogramma voor 2007 is het uitwerken van een visie om in 2020 een CO2 neutrale stad te hebben.

Voor de korte termijn stelt het college een aantal maatregelen voor om de uitstoot te verminderen of te compenseren. Andere onderdelen van het Milieuprogramma zijn het nieuwe convenant duurzaam bouwen, nieuw bodembeleid en het themajaar natuur en groen.

De gemeente wil op een aantal terreinen onderzoek doen naar de mogelijkheden van duurzame energie en energiebesparing. Voor de nieuwe woon- en werkgebieden in de stadsrandzone wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om die energiezuinig te maken. Ook wil het College weten of duurzame energieopwekking en energiebesparing voor de hele stad kan worden toegepast. Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal gebouwd. Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt. Verder gaat de gemeente de CO2 uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer en dienstreizen compenseren door het aanplanten van bos.

Samen met andere partijen wordt hard gewerkt aan een opvolger van het convenant duurzaam bouwen. De nadruk komt daarbij te liggen op het overtuigen, mogelijkheden tonen en stimuleren van duurzaam bouwen.
Provincie:
Tag(s):