donderdag, 15. maart 2007 - 13:30

Beatrix opent zaterdag Haagse school

Den Haag
Hare Majesteit de Koningin verricht zaterdagochtend 21 april in Den Haag de officiële opening van het nieuwe gebouw van de International School of The Hague. ISH is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar van meer dan 70 nationaliteiten, met ongeveer 400 kinderen in Primary School en 650 in Secondary School. De nieuwbouw bij Kijkduin is ontworpen door Leon Thier van architectenbureau Atelier Pro.ISH is officieel een IGVO/IGBO-school: Internationaal Georiënteerd Voortgezet/Basis Onderwijs. Deze scholen bieden Engelstalig onderwijs voor kinderen van Nederlanders en buitenlanders die in het kader van hun beroep internationaal mobiel zijn. De kinderen kunnen zo zonder veel aansluitingsproblemen hun opleiding in een ander land vervolgen. Nederland heeft elf van dit soort scholen. De andere zijn gevestigd in Amsterdam, Almere, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Leiderdorp, Maastricht, Oegstgeest en Rotterdam.Het onderwijs is ook gericht op leerlingen die buiten Nederland hebben gewoond en zich in Nederland hebben gevestigd. Op de IGVO/IGBO-scholen wordt ook de Nederlandse taal onderwezen. De scholen worden bekostigd door het ministerie van OCW en vragen de ouders om aanvullende bijdragen vanwege de relatief hoge kosten van deze onderwijsvorm.De ouders zijn met name werknemers van internationale organisaties, ministeries en multinationale ondernemingen. De leerkrachten komen uit verschillende landen. Bij het reilen en zeilen van de school zijn vooral de Gemeente Den Haag, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Shell en het Europees Octrooibureau intensief betrokken.ISH begon in 1991 met 300 leerlingen, die werden ondergebracht in het gebouw van het vroegere Nederlands Lyceum in het Haagse Benoordenhout. In 2003 werd de Primary School opgericht, als aanvulling op de middelbare school waarvan het leerlingenaantal inmiddels was gegroeid tot 600. Met de bouw van de nieuwe campus is in januari 2006 begonnen.
Provincie:
Tag(s):