vrijdag, 2. maart 2007 - 11:22

Betaald parkeren volgende maand van start

Walcheren

Volgende maand gaat op de Walcherse parkeerterreinen van het waterschap en de terreinen langs het Veerse Meer en de Banjaard het seizoen voor betaald parkeren in. Het seizoen loopt vanaf 1 april tot en met 31 oktober, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur. Het parkeren kost op alle terreinen € 0,70 per uur en maximaal € 4,- per dag.

Voor mensen die regelmatig op deze terreinen parkeren is het aanschaffen van een parkeerkaart aantrekkelijk. Deze kost € 60,- en is gel-dig gedurende het hele parkeerseizoen.

Het parkeergeld gebruikt het waterschap voor het beheer en onderhoud van de terreinen. Ook worden de borden en ingangen aangepast zodat het voor de parkeerder duidelijker is. Daarnaast gebruikt het waterschap de opbrengsten voor het verbeteren van afvalvoorzieningen en het groen op de parkeerlocaties. De opbrengsten van het parkeergeld bij het Veerse Meer en de Banjaard worden ook gebruikt voor voorzieningen op en rond het Veerse Meer.

Zo worden onder andere steigers en fietspaden beheerd en onderhouden. De parkeeropbrengsten zullen ook gebruikt worden om de komende jaren de parkeerplaatsen beter aan te geven. Dit zal gebeuren door ruim van tevoren op de omliggende wegen verwijzingsborden te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):