woensdag, 6. juni 2007 - 9:56

Bewonersenquête in het Westerkwartier

Marum

De gemeenten in het Westerkwartier nemen de komende jaren belangrijke beslissingen over de bouw van nieuwe woningen en vernieuwing van bestaande woonwijken. Woningbouwcorporaties Vredewold en Wold & Waard vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van het woonbeleid. Ook zij bezinnen zich op de strategische keuzes, die zij moeten maken voor hun woningbezit in de genoemde gemeenten.

De gemeenten en woningcorporaties willen inwoners graag een passende woning en een goede leefomgeving bieden. Daarom vinden zij het van groot belang dat inwoners hun mening kunnen geven over wonen en leefbaarheid in het Westerkwartier. Op 16 juni aanstaande ontvangen alle huurders van de twee woningcorporaties en 40% van de overige huishoudens in een zelfstandige woning een enquête. In totaal schrijven de gemeenten en woningcorporaties circa 12.500 huishoudens aan.

In de vragenlijst kunnen inwoners hun tevredenheid over hun woning en woonomgeving aangeven evenals hun woonwensen. Ook komen onderwerpen als het voorzieningenniveau in de dorpen, energiebesparende maatregelen en veiligheid en overlast aan de orde. Om de respons te stimuleren verloot men waardebonnen onder de geënquêteerden.

Bewoners kunnen ook via internet deelnemen aan de enquête. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de website www.woningmarktonderzoek.nl.
Provincie:
Tag(s):