dinsdag, 27. maart 2007 - 10:17

Boeren 'slepen' met melk om superheffing te ontlopen

Regio

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in Zuidoost-Brabant twee melkveehouders betrapt op het slepen van melk. Eén melkveehouder had zijn melkquotum voor het lopende heffingsjaar 2006/2007 al vol gemolken. Om de superheffing te ontduiken bracht hij zijn melk naar het andere melkveebedrijf.

Vastgesteld is dat met acht transporten in totaal 5.580 liter melk naar de andere melkveehouder is gebracht. In Nederland heeft elke melkveehouder een melkquotum die hij aan de zuivelfabriek kan leveren. Al deze quota tezamen vormen het quotum voor Nederland. Dit is opgesteld om de de melkplas te verkleinen.

Komen de Nederlandse melkveehouders in totaliteit boven het landelijk quotum, moeten melkveehouders die meer hebben geproduceerd dan hun eigen quotum, een superheffing betalen. In de bedrijfsvoering houden de melkveehouders rekening met hun quotum en zullen ze proberen geen melk boven het quotum aan de zuivelfabriek te leveren.
Provincie:
Tag(s):