vrijdag, 8. juni 2007 - 14:18

De gemeente Rotterdam gaat leegstand te lijf

Rotterdam

Rotterdammers die een pand bewonen maar verzuimen zich in te schrijven bij Publiekszaken riskeren binnenkort een fikse boete. Dit is één van de maatregelen die wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening) wil nemen om de administratieve leegstand in Rotterdam tegen te gaan.

Uit een telling van de leegstand op basis van de gemeentelijke basisregistratie blijkt dat bijna 18.000 woningen in Rotterdam leeg staan. Tegelijkertijd blijkt uit een steekproef in de hotspotgebieden dat in 45% van de gevallen sprake is van bewoning maar geen inschrijving bij de gemeente.

Wethouder Hamit Karakus: “Door een boete in het leven te roepen komen misstanden ten aanzien van bewoning sneller boven water. Bovendien levert het ons een beter beeld van de daadwerkelijke leegstand en kunnen we steviger optreden tegen onnodige leegstand�.
Provincie:
Tag(s):