woensdag, 24. januari 2007 - 13:42

De gemeente Sneek biedt koopstarters de helpende hand

Sneek

De gemeente Sneek wil het starters op de koopwoningmarkt gemakkelijker maken een huis te kopen.

Daarom ondertekent het college van B & W donderdag 25 januari een deelnemingsovereenkomst met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De overeenkomst wordt ondertekend door wethouder Hans van den Broek en mevrouw Elly van Barto –Sluis, directeur van SVn.

Door ondertekening van de deelnemingsovereenkomst opent de gemeente Sneek een fonds bij het SVn. Op deze manier wordt het verstrekken van de Startersleningen aan koopstarters mogelijk gemaakt.

Koopstarters die in aanmerking willen komen voor een starterslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Sneek.
Provincie:
Tag(s):