dinsdag, 30. januari 2007 - 15:59

Eerste transactie biodieselverplichting Nederland uitgevoerd

Amsterdam

Makelaar STX heeft voor het eerst een transactie in de verplichting om 2% biodiesel bij te mengen tot stand gebracht. De handel in rechten is te vergelijken met die in CO2-uitstootrechten. De verplichting is verhandeld tussen twee brandstofleveranciers.

Vanaf dit jaar moeten de Nederlandse brandstofleveranciers namelijk benzine of diesel die bestemd is voor het wegverkeer verplicht voor 2% laten bestaan uit biobrandstoffen. De verplichting geldt op macroniveau. De diesel aan de pomp hoeft dus niet exact 2% biodiesel te bevatten. Een distributeur die een hoger percentage bijmengt kan het meerdere administratief verhandelen met een distributeur die minder dan 2% of helemaal niet bijmengt. In 2010 zal dit percentage 5,75% moeten bedragen. De wetgever heeft echter bepaald dat deze verplichting verhandelbaar is. STX heeft vervolgens vraag en aanbod in de Nederlandse markt voor biobrandstoffen in kaart gebracht.

De reden dat de transactie tot stand kan komen is dat de leverancier die de verplichting op zich neemt, de biobrandstof goedkoper kan bijmengen dan de partij die van de verplichting afwil. STX heeft gemeld dat het ging om een hoeveelheid van 150.000 liter. De handelsprijs was te vergelijken met prijsverschil tussen gewone diesel en biodiesel.
Categorie:
Tag(s):