woensdag, 21. maart 2007 - 9:49

Elf monumentale bomen plat uit voorzorg

Den Haag

Het Haagse college van B&W heeft dinsdag, een dag voor de boomfeestdag, een ontheffing verleend voor het kappen van elf monumentale bomen. Het gaat om twee kastanjebomen op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, een linde aan de Burnierstraat, een vleugelnoot en twee kastanjebomen aan de Wassenaarseweg en vijf kastanjebomen op het Nassauplein.

De elf monumentale bomen worden voor 1 april 2007 gekapt. In het najaar komen nieuwe bomen op deze locaties.

Monumentale bomen krijgen bijzondere bescherming. Zij hebben de hoogste prioriteit bij het beheer en onderhoud. De groeiplaatsomstandigheden zijn nauwkeurig in beeld gebracht en zij worden jaarlijks intensief gecontroleerd op vitaliteit en eventuele aantasting door ziekten en plagen.

Uit de schouw van monumentale bomen is vorig jaar gebleken dat er vier erg slecht aan toe waren. Uit nader onderzoek van de gemeente blijkt dat ze gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Monumentale bomen worden extra in de gaten gehouden vanwege hun leeftijd.

Vanwege de kastanjebloedingsziekte controleert de gemeente Den Haag drie maal per jaar ernstig aangetaste kastanjebomen. Uit de laatste inspectieronde blijken zeven monumentale kastanjebomen niet meer gehandhaafd te kunnen worden. In verband met de veiligheid moeten ook deze worden gekapt.

De monumentale bomenlijst is door de Adviesraad Monumentale Bomen opgesteld. Deze adviesraad bestaat uit de Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken, de Bomenstichting en de Adviescommissie Duurzaamheid en Milieu.
Provincie:
Tag(s):