woensdag, 30. mei 2007 - 8:46

Gratis heroïne voor verslaafden

Eindhoven

Deze zomer komen er 25 behandelplaatsen voor chronische heroïneverslaafden in Eindhoven-Woensel. De plaatsen zijn bestemd voor personen, die bekend zijn in de Eindhovense verslavingszorg, die geen baat hebben bij andere behandelingen.

De uitgifte wordt uitgevoerd en begeleid door Novadic-Kentron en vind plaats in een nieuwe unit op locatie de Grote Beek van GGzE, nabij de ingang aan de Anthony Fokkerweg. Op deze locatie vindt al ruim een jaar, zonder problemen, methadonverstrekking plaats aan ongeveer 150 veelal werkende verslaafden.

De medische heroïnebehandeling is onderdeel van een breed zorgprogramma voor verslaafden. Naast deze behandeling is er bijzondere aandacht voor: opvang, wonen, dagbesteding, veiligheid en handhaving van de openbare orde. Novadic-Kentron, Politie, GGzE en gemeente Eindhoven werken nauw samen.

Heroïnebehandeling onder medisch toezicht is een nieuwe aanpak. In zes grote steden wordt hiermee sinds zeven jaar geëxperimenteerd. Inmiddels is bekend dat door deze behandeling de gezondheid en het sociaal functioneren van chronische heroïneverslaafden verbeteren. Verder blijkt uit de experimenten dat crimineel gedrag van deze groep, en daarmee dus ook de overlast, sterk teruggedrongen wordt. Daarnaast verbetert hun leefsituatie aanzienlijk.
Provincie:
Tag(s):