donderdag, 8. maart 2007 - 16:43

Grote belangstelling voor functie politie-volontair

Maastricht

De Politie Limburg-Zuid heeft meer dan 100 serieuze reacties ontvangen op de oproep om als volontair bij de politie aan de slag te gaan. ‘Er zitten alle rangen en standen tussen. Van bakker tot advocaat, van productiemedewerker tot accountant. Opvallend is dat de mensen stuk voor stuk aangeven graag een actieve rol te willen spelen in het veiliger en leefbaarder maken van hun directe omgeving’, aldus woordvoerder Jack van Kleef die zegt ‘erg blij’ te zijn met de grote belangstelling.

Het fenomeen ‘burgers bij de politie’ is een landelijke ontwikkeling. Bijna alle korpsen maken al gebruik van vrijwillige politieambtenaren. Daarnaast is er een toenemende behoefte aan een nieuwe groep vrijwilligers: de volontairs. Deze kunnen enerzijds de band met de maatschappij versterken en anderzijds tekorten aan menskracht in de eigen organisatie verminderen.

‘Het gaat bij volontairs uitsluitend om zogeheten niet-executieve werkzaamheden. Taken die nu veelal blijven liggen of noodgedwongen onvoldoende aandacht krijgen, waarmee de volontairs zich verdienstelijk kunnen maken,’ aldus Van Kleef, ‘de nieuw te werven vrijwilligers gaan dus geen politietaken op straat vervullen. Wel zullen ze taken overnemen waardoor er meer blauw op straat komt.’

Het werk van volontairs is één van de manieren waarop de politie dichterbij de burger wordt gebracht. Deze vrijwilligers slaan een brug tussen politie en burgerij en zullen mede het gezicht van de politie Limburg Zuid gaan bepalen.
Provincie:
Tag(s):