vrijdag, 9. maart 2007 - 11:18

Hondenbezitters worden extra oog voor politie

Nieuwegein

Het wijkteam Nieuwegein van het politiedistrict Lekstroom is woensdag 7 maart gestart met het project “Burgerparticipatie’. De politie heeft hondenbezitters uit de wijk Zuilenstein benaderd samen de strijd aan te binden tegen de criminaliteit in hun wijk.

Vierenveertig bezitters van honden uit die wijk waren dinsdag 6 maart aanwezig op een bijeenkomst waar zij werden geïnformeerd over het fors toegenomen aantal inbraken in woningen en auto’s. De politie denkt door gebruik te maken van de ogen en oren van de hondenbezitters meer opsporingsinformatie te krijgen. Daarnaast hoopt de politie dat er meer betrokkenheid onder de inwoners ontstaat en hierdoor positief van invloed is op het veiligheidsgevoel.

De hondenbezitters zijn immers voor het uitlaten van hun hond veelvuldig op verschillende tijdstippen op straat en kennen hun buurt goed. Zij zien wat afwijkt van de plaatselijke gang van zaken. Na drie maanden wordt het project geëvalueerd. Met de uitkomsten hiervan worden nadere beslissingen genomen met het op deze manier betrekken van inwoners bij de opsporing in deze of mogelijke andere wijken in Nieuwegein.
Provincie:
Tag(s):