dinsdag, 24. april 2007 - 10:42

Onderzoek: Aansturing Jeugdzorg Utrecht kan beter

Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht hebben een onderzoek uitgevoerd naar de aansturing van de jeugdzorg in de provincie. Belangrijkste conclusie in het rapport, ‘Sturen in vertrouwen’, is dat er te weinig vertrouwen bestaat tussen de betrokken partijen op bestuurlijk niveau, in het bijzonder tussen de provincie en Bureau Jeugdzorg Utrecht. Dit komt mede doordat Bureau Jeugdzorg Utrecht onvoldoende de wettelijke verantwoordelijkheid van de provincie voor de jeugdzorg erkent.

Andere belangrijke conclusies zijn dat de provincie te weinig stuurt en dat er meer gestructureerd overleg moet plaatsvinden tussen de provincie, Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders. In het rapport worden duidelijke handvatten benoemd om de aansturing van de jeugdzorg te verbeteren. Op 23 april is het rapport in de vergadering van Provinciale Staten aangeboden door de extern voorzitter van de beleidsauditcommissie, de heer D.H.A. van Hemmen.
Provincie:
Tag(s):