vrijdag, 6. april 2007 - 19:48

Onderzoek naar bereikbaarheid Zuid-Beveland

Zuid-Beveland

Er komt een onderzoek naar de verkeersproblemen op Zuid-Beveland. De provincie en Rijkswaterstaat nemen het voortouw om eind dit jaar in beeld te hebben welke alternatieven er zijn om de bereikbaarheid van Goes en Zuid-Beveland te verbeteren. Het onderzoek is een invulling van de Brede Verkeersvisie Zuid-Beveland, waarin provincie, rijk, waterschap en gemeenten samen uitgangspunten hebben vastgesteld.

Reeds enige jaren is er sprake van toenemend autoverkeer in het gebied, met diverse verkeersproblemen tot gevolg. Een aantal partijen dringt aan op een extra aansluiting voor Goes op de A58, maar Rijkswaterstaat is hier terughoudend in.

Eventuele extra aansluitingen zijn slecht voor de doorstroming op de A58 en Rijkswaterstaat wil de goede doorstroming op de snelweg blijven garanderen en de bereikbaarheid van Zeeland waarborgen.
Provincie:
Tag(s):