donderdag, 15. februari 2007 - 12:41

Onderzoek naar mogelijkheden verplaatsing kunstwerken Markiezaatcollege

Tholen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen heeft besloten om alsnog een poging te wagen de kunstwerken van Peter Alma en Lex Horn in het Markiezaatcollege in Sint-Maartensdijk te behouden. De gemeente Tholen neemt het initiatief om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Hierbij kan wellicht in fases worden gewerkt, zoals het tijdelijk opslaan van de kunstwerken in afwachting van een geschikte locatie. Nu de raad van de gemeente Tholen het startsein heeft gegeven tot nieuwbouw van Haestinge is het het onderzoeken waard of één of beide kunstwerken een plaats zouden kunnen krijgen in dit project.

Het college heeft daarbij wel de voorwaarde gesteld dat een belangrijk deel van de kosten voor rekening van de provincie, "derden" en "sponsors" zullen moeten zijn. Het college is bereid de raad voor te stellen ten laste van de reserve "kunst" aanvullend bij te dragen in de kosten. De raad en/of de commissie samenleving zal gevraagd worden onder deze voorwaarden in te stemmen met dit nader onderzoek.

In het huidige Markiezaatcollege in Sint-Maartensdijk bevinden zich twee kunstwerken die kunnen worden beschouwd als onderdeel van het gebouw zelf. Het betreft een muurschildering van kunstenaar Peter Alma en een glasappliqué van de kunstenaar Lex Horn.

Beide kunstwerken zijn weliswaar in slechte staat, echter kunsthistorisch gezien van een dergelijke waarde dat het behoud ervan de nodige aandacht heeft gehad van zowel de school zelf, woningbouwvereniging Castria, particulieren en van de gemeente.

De muurschildering meet 7,6 meter lang bij 2 meter hoog en is aan gebracht op een baksteen dragende binnenmuur. De glasappliqué is in slechte staat van onderhoud en dient te worden gedemonteerd en opnieuw te worden verlijmd.
Provincie:
Tag(s):