donderdag, 1. maart 2007 - 11:07

Ontwerp-beheerplan Voordelta open voor inspraak

Van 1 maart tot en met 11 april 2006 is inspraak mogelijk op het ontwerp-beheerplan voor de Voordelta, de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.De Voordelta maakt deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden. In dit gebied wordt vanaf 2008 Maasvlakte 2 aangelegd.

Voor de natuurbescherming én natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 bevat het ontwerpbeheerplan maatregelen zoals het realiseren van een bodembeschermingsgebied en daarbinnen rustgebieden. In de Voordelta blijft ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten, hiervoor gelden wel spelregels. Het ontwerp-beheerplan geeft aan welke menselijke activiteiten waar en wanneer wel of niet of onder voorwaarden zijn toegestaan. Voor nieuwe activiteiten beschrijft het plan de procedure.

Het ontwerpbeheerplan is onderbouwd door een beoordeling van de effecten van bestaande activiteiten op de natuurdoelstellingen en het Plan-MER beheerplan Voordelta, waarin is onderzocht welke mogelijkheden en alternatieven er zijn voor het optimaliseren van de maatregelen in het beheerplan Voordelta. Deze documenten staan ook open voor inspraak.

Het ontwerp-beheerplan is opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland en Zeeland in samenwerking met het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en maatschappelijke organisaties.

Geïnteresseerden kunnen inspreken tijdens hoorzittingen in Zierikzee, Ouddorp, Serooskerke (Walcheren) en Oostvoorne. Inspreken kan ook schriftelijk of via een reactieformulier op www.inspraakvenw.nl. De inspraakreacties worden verwerkt in een nota van bevindingen. Na de inspraakperiode stellen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Zeeland en Zuid-Holland het eventueel aangepaste beheerplan vast.

Meer informatie over het ontwerpbeheerplan Voordelta en de inspraakmogelijkheden is te vinden op de website www.rijkswaterstaat.nl/noordzee . Inmiddels is rond 28 februari een advertentie verschenen in de regionale huis-aan-huisbladen, de Provinciale Zeeuwse Courant en het Algemeen Dagblad, editie Rotterdam-grootstedelijk.
Provincie:
Tag(s):