maandag, 19. maart 2007 - 23:46

Oud-gouverneur Limburg gaat gesprekken in Kampen leiden

Zwolle

Commissaris van de Koningin in Overijssel Geert Jansen heeft de oud-gouverneur van Limburg Berend-Jan van Voorst tot Voorst bereid gevonden om de gesprekken tussen burgemeester Oosterhof en de gemeenteraad van Kampen te begeleiden. Burgemeester Oosterhof en de raad hebben hiermee ingestemd.

Het doel van het gesprekken is om duidelijkheid te scheppen over de verschillende beelden die er bestaan over de uitoefening van bevoegdheden. In de gemeente ontstond in februari beroering, nadat de burgemeester een viertal vergunningen had verleend voor enkele kermisattracties op zondag 8 april. De gemeenteraad nam vervolgens een motie van afkeuring aan tegen deze vergunningen. Dit was echter niet bedoeld als motie van wantrouwen tegen de burgemeester. Dit bleek uit gesprekken tussen Commissaris Janssen en de burgemeester Oosterhof en de fractievoorzitters.

Eerder sprak de Overijsselse Commissaris met burgemeester Oosterhof en de fractievoorzitters. Hierin gaven de partijen duidelijk aan dat de motie gericht was tegen de vergunningverlening voor kermisattracties op zondag en niet tegen het functioneren van de burgemeester.
Provincie:
Tag(s):