woensdag, 25. april 2007 - 19:58

Pabo-studenten gaan naar voormalig concentratiekamp Ravensbrück

Westerbork

Zondag 29 april aanstaande vertrekt een groep van 65 studenten van 31 verschillende pabo-opleidingen in Nederland voor een educatieve reis naar het voormalig concentratiekamp Ravensbrück. Zij zullen worden vergezeld door overlevenden van de kampen.

De reis is een initiatief van het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII – Heden en wordt georganiseerd in samenwerking met de Gedenkstätte in Ravensbrück.

In dezelfde periode nemen 15 pabo-docenten deel aan een educatieve reis naar de voormalige concentratiekampen Bergen-Belsen, Ravensbrück en Sachsenhausen.

In dit grensoverschrijdende project werken Nederlandse en Duitse instellingen samen in de scholing van (aankomende) leraren. Het project wordt gestimuleerd en financieel ondersteund door het Ministerie van VWS- Directie Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II.

Op 2 mei wordt het bezoek aan de Gedenkstätte Ravensbrück afgesloten met een door de studenten zelf vormgegeven herdenking. Hierbij zal singer/songwriter Maarten Peters optreden en spreken studenten en overlevenden een overdenking uit.

Op 3 mei presenteren de studenten de door hen uitgevoerde opdrachten en de tijdens de reis opgedane indrukken tijdens een bijeenkomst in de Nederlandse ambassade in Berlijn, in aanwezigheid van een afvaardiging van het Ministerie van VWS en de Nederlandse ambassadeur.

Op 4 mei wonen de studenten de dodenherdenking op het voormalig kampterrein van Westerbork bij, waar zij een bijzondere bijdrage leveren aan het herdenkingsprogramma.
Provincie:
Tag(s):