dinsdag, 28. mei 2024 - 9:38

Meer ongezond gedrag bij jongeren

school-mobiel
Foto: Pexels/RODNAE Productions
De Bilt

Minder jongeren tussen 12-16 jaar zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast is er een stijging van ongezond gedrag, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder ruim 188.000 tweede – en vierdeklassers van het regulier voortgezet onderwijs uitgevoerd door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en het RIVM in het najaar van 2023.

De ervaren gezondheid van jongeren neemt al langer af. In 2015 gaf nog bijna 9 op de 10 jongeren (88%) aan hun gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Bij de laatste meting in 2023 daalde dit naar 8 op de 10 (80%). Deze afname is zichtbaar in bijna alle GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio’s. 

Mentale gezondheid niet hersteld 

De vorige meting, in 2021 in coronatijd, liet zien dat jongeren zich minder gelukkig voelen. Uit deze meting (2023) blijkt dat dit, tegen de verwachting in, niet is veranderd. Ten opzichte van de meting vóór de coronaperiode in 2019, ervaren jongeren meer stress. Daarnaast steeg het percentage jongeren dat in de laatste 3 maanden op school en/of online werd gepest van 11% in 2019 naar 18% in 2023.

Toename ongezond gedrag 

Het aandeel jongeren dat vapet (e-sigaret rookt) is de laatste 4 jaar meer dan verviervoudigd. In 2019 vapete 2% van de jongeren wekelijks, in 2023 is dat 9%. Ook roken meer jongeren wekelijks sigaretten of shag (van 4% in 2019 naar 6% in 2023). Verder loopt 13% van de jongeren risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat nog 8%. Deze jongeren geven onder andere aan slaaptekort te hebben of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):