dinsdag, 13. maart 2007 - 22:14

Politie en het Openbaar Ministerie hebben geen fouten gemaakt

Assen

Door de politie Drenthe en het Openbaar Ministerie in Assen zijn geen fouten gemaakt in de zaak van Suzanne Wisman, dit blijkt uit de beantwoording van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken naar aanleiding van kamervragen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben naar behoren gereageerd op meldingen en aangiften.

Beide ministers stellen in de beantwoording vast dat de ontstane beeldvorming over vermeende fouten van Politiekorps Drenthe onjuist is.

Politie en Openbaar Ministerie tonen zich ingenomen met de beantwoording van de kamervragen. Zij hebben zich indertijd moeilijk kunnen verdedigen tegen de negatieve publiciteit omdat ze gebonden waren aan privacyregels.

Ook konden zij tijdens de behandeling van de kamervragen niet naar buiten treden over deze zaak, dit geldt trouwens nog steeds. Dit houdt verband met de omstandigheid dat de zaak onder de rechter is.
Provincie:
Tag(s):