vrijdag, 25. mei 2007 - 12:12

Roetfilters voor veegwagens Amstelveen

Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft onlangs twee van haar veegwagens voorzien van een roetfilter. De filters zorgen ervoor dat er veertig procent minder fijn stof vrijkomt waardoor risico's voor de gezondheid verminderen.

Wethouder Groot nam de veegwagens op de gemeentewerf in ontvangst. Volgens de wethouder wil de gemeente graag een bijdrage leveren ana het milieu. Een roetfilter bij auto's die op diesel rijden is een uitstekend hulpmiddel.

De gemeente heeft ook twee nieuwe vuilniswagens besteld die aan de euro 5 norm voldoen. Dit is momenteel de hoogste en strengste norm voor dieselvoertuigen. Het ‘schoner’ maken van de eigen voertuigen is slechts het begin. Na de zomer behandeld de gemeenteraad het ‘Actieplan Luchtkwaliteit Amstelveen’. Hierin legt de gemeente verantwoording af aan de provincie en doet ze nog meer voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Roetfilters kunnen ook op personenauto’s worden toegepast die op diesel rijden. Het ministerie van VROM verleent hiervoor zelfs subsidie. Op deze wijze krijgen mensen meer dan de helft van de kosten voor de roerfilter vergoed en dragen ze bij aan de verbetering van de eigen gezondheid en van de omgeving. Meer informatie is te vinden op de VROM site; dossier roetfilters.
Provincie:
Tag(s):