dinsdag, 13. maart 2007 - 16:36

Senior Games in 2009 van start

Regio

De 1e Europese Senior Games 2009 zijn een feit. Provinciale Staten van Zeeland hebben 13 maart, de plannen unaniem goedgekeurd.De 1e Europese Senior Games, die in Zeeland volgens planning mogelijk van 7 tot en met 12 september 2009 worden gehouden, zijn spelen voor sporters van 50 jaar en ouder die met elkaar in competitie gaan op een zo hoog mogelijk niveau. Voor deelname gelden limieten en de spelregels per tak van sport.

De Senior Games die Zeeland in 2009 wil organiseren moeten als organisatorisch en professioneel voorbeeld dienen voor Europa met als doel de Games om de 2 jaar door een van de Europese landen te laten organiseren.

Mevrouw Erika Terpstra, voorzitter van NOC-NSF, heeft toegezegd zich in te zetten voor het effenen van een pad binnen Europa, waarvoor Gedeputeerde, de heer H. van Waveren, die de Senior Games van harte ondersteunt, haar zeer dankbaar is.

De organisatie verwacht tussen de 3.500 en 4.500 deelnemers, die zich kunnen inschrijven voor atletiek, badminton, golf, handboogschieten, hockey, judo, korfbal, roeien, schietsport, tafeltennis, tennis, triathlon, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen. De deelnemers zullen zich laten vergezellen door hun partner/trainer waardoor er naar verwachting zo'n 8.000 mensen gedurende de Senior Games Zeeland zullen bezoeken. Naast het officiële wedstrijdprogramma zullen er ook side events plaatsvinden met diverse vormen van sportbeoefening maar ook met culturele activiteiten.

De coördinatie is in handen van initiator SportZeeland, in samenwerking met de Provincie Zeeland, NOC-NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Ministerie VWS en Landelijke en Europese Sportbonden. SportZeeland is, vooruitlopend op de op te richten Europese Senior Games Associatie(ESGA), voorlopig namens de ESGA lid van de National Senior Games Association (NSGA) in de Verenigde Staten.
Provincie:
Tag(s):