vrijdag, 2. maart 2007 - 22:21

Spoorsector oefent maatregelen tegen terroristische dreiging

Eindhoven

Vrijdag 2 maart heeft op station Eindhoven een operationele oefening plaatsgevonden met de sector Spoor. De oefening vond plaats in het kader van het Alerteringsysteem Terrorismebestrijding (ATb) op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Alle partners in deze sector: NS, Prorail, Spoorwegpolitie, Regiopolitie en KLPD, ministerie van Verkeer & Waterstaat, en voor deze gelegenheid Station Eindhoven en Gemeente Eindhoven, hebben de operationele uitvoering van het Alerteringsysteem opgezet en getest. Maatregelen die eerder zijn vastgesteld in een table-topoefening op 10 januari 2007 zijn deze dag ook daadwerkelijk georganiseerd, opgezet en in werking gezet.

De operationele oefening was eerder gepland op 19 januari 2007, maar werd afgelast vanwege het weeralarm de avond ervoor. Het oefenscenario betrof een situatie van matige dreiging. Dit betekent dat er voldoende aanwijzingen zijn voor verscherpte waakzaamheid en een hoge mate van alertheid onder het personeel.

De matige dreiging resulteert in zichtbare en niet-zichtbare maatregelen. Zichtbare maatregelen zijn bijvoorbeeld meer personeelstoezicht, meer politiesurveillances, geïntensiveerd cameratoezicht en kaartcontroles.

Het ATb is bedoeld voor overheidsdiensten en bedrijfssectoren. Het stelt de autoriteiten en bedrijven in staat de situatie te controleren en maakt duidelijk welke mate van alertheid geboden is en welke maatregelen daarbij nodig zijn. Het Alerteringssysteem kent een aantal niveaus: hoe groter de dreiging, hoe hoger het dreigingsniveau en hoe zwaarder de veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie over het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding en de actuele alerteringsniveaus van alle aangesloten sectoren zijn te vinden op: www.nctb.nl/alertering.

Het Alerteringsysteem omvat op dit moment 9 sectoren waaronder de sector Spoor, Stads- en Streekvervoer en Luchthavens. Voor de tweede helft 2007 zullen nog 5 sectoren aangesloten zijn. Met al deze sectoren is een intensief oefentraject gestart. De sector Spoor is de tweede sector waarmee een operationele oefening gehouden is. Op 20 februari 2007 vond al de oefening drinkwater plaats.
Provincie:
Tag(s):