donderdag, 24. mei 2007 - 23:05

Steun voor Buitenplaats Eelde

Eelde

GS stellen provinciale staten voor om Museum de Buitenplaats in Eelde voor 2008 te steunen met een subsidie van 200.000 euro. Daarmee loopt de provincie vooruit op de museumnota die in 2008 klaar moet zijn. In het kader van die nota wil het college alvast 250.000 euro per jaar reserveren voor een subsidie aan het museum voor de periode 2009-2012.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) wijst op het collegeprogramma. “Daarin geven GS aan dat naast het Drents Museum ook een aantal andere grotere musea een belangrijke plek moeten krijgen in het provinciale cultuurbeleid. De Buitenplaats is daarbij nadrukkelijk in beeld,� zo zegt de cultuurgedeputeerde.


De subsidie is onder andere bedoeld voor een goed beheer van het complex als provinciaal cultuurmonument. Het museumpaviljoen vormt een samenhangend geheel met de verschillende tuinen en diverse bijgebouwen alsmede het monumentale Nijsinghhuis.

Verder heeft De Buitenplaats voor de komende jaren grote tentoonstellingen en verschillende culturele activiteiten in petto. Die wil het college ondersteunen omdat het bijdraagt aan een breder en hoogwaardig cultureel aanbod in Drenthe en Noord-Nederland.

Ook zal de Buitenplaats extra investeren in kennisoverdracht aan bezoekers en in de promotie van De Buitenplaats en werving van bezoekers door reclame, marktonderzoek en samenwerking met andere musea, de horeca en hotels.
Provincie:
Tag(s):