zaterdag, 9. juni 2007 - 10:38

Taskforce onderzoekt tophandbal in Westelijke Mijnstreek

Sittard-Geleen

Er komt een taskforcegroep die op korte termijn een plan maakt om in de Westelijke Mijnstreek weer tophandbal mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van provinciale en lokale overheid en andere betrokkenen hebben dat gisteren afgesproken.

De taskforce zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Beek en een handbaldeskundige. Zij zullen samen met een externe projectleider een businessplan maken dat als basis gaat dienen voor de ambitieuze plannen die er op het gebied van handbal in de Westelijke Mijnstreek bestaan. ,De bedoeling is om ervoor te zorgen dat het tophandbal in onze regio binnen een paar jaar weer op internationaal niveau komt, met een daarbij behorende infrastructuur,’ zo laat wethouder Ruud Guyt weten.

Gedeputeerde Odile Wolfs (sport) juicht dit initiatief toe. ,,Bij de uitvoering van de provinciale sportnota is de versterking van de handbalsport als een van de speerpunten benoemd," aldus Wolfs. De daarbij geformeerde stuurgroep - met vertegenwoordigers van het NHV, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg en de Provincie - werkt al sinds vorig jaar samen met de Limburgse handbalorganisaties om deze sporttak te versterken. De plannen op het gebied van breedtesport en talentontwikkeling zijn nagenoeg gereed. De gepresenteerde plannen om het tophandbal in de Westelijke Mijnstreek te versterken, sluiten naadloos aan op de gezamenlijk ingezette koers en zullen het handbal in Limburg weer op de kaart zetten".
Provincie:
Tag(s):