dinsdag, 16. januari 2007 - 8:36

Tweede fase project Belvedere N57 in februari van start

Regio

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten Bosch Slabbers de opdracht te verlenen de tweede fase van de studie Belvedere N57 uit te voeren. In deze Belvedere-studie wordt onderzocht hoe de bestaande N57, die na de aanleg van de nieuwe N57 zijn functie als rijksweg verliest, beter in de omgeving kan worden ingepast.

De gemeentes Middelburg en Veere, alsmede het waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat Zeeland zijn nauw bij de plannen betrokken. Bosch Slabbers vangt in februari met de studie aan. Bij de totstandkoming van de plannen worden belangenpartijen en omwonenden nadrukkelijk betrokken.

Met de aanleg van de nieuwe N57 krijgt de huidige weg een lokaal karakter. Bosch Slabbers is gevraagd herinrichtingsplannen met een integraal karakter te ontwer-pen, waarbij de cultuurhistorie een belangrijke leidraad vormt.

In een aantal workshops en excursies worden oplossingen en ideeën besproken. Na de zomer zal de studie met een presentatie worden afgerond.

Het Belvedereproject is in 2005 door de Provincie Zeeland opgestart nadat in mei 2004 een burgerinitiatiefvoorstel door een groot aantal omwonenden van de nieuwe N57 bij PS was ingediend.
Provincie:
Tag(s):