donderdag, 22. maart 2007 - 17:32

Verblijfsontzegging in Venlo voor notoire raddraaiers

Venlo

Het college van B&W van de gemeente Venlo wil een tijdelijke gebiedsontzegging instellen voor personen die zich stelselmatig schuldig maken aan ordeverstorend gedrag. De gemeenteraad moet hiervoor instemmen met een verandering in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde, deze verstoringen stelselmatig zijn en plaats vinden in een vooraf afgebakend gebied, kan iemand voor bepaalde tijd een verblijfsontzegging voor een of meer straten krijgen.

Burgemeester Hubert Bruls: ‘Een verblijfsontzegging is een zwaar middel, dat zet je niet zomaar in. Maar soms kan het nodig zijn om die ene rotte appel een tijdje uit een bepaald gebied weg te houden zodat de rest van het uitgaanspubliek weer gewoon een plezierige, gezellige avond kan hebben.’ Volgens de burgemeester gaat het dan om personen die vaker in de fout gaan.

De inzet van tien extra camera’s in het centrum van Venlo sluit aan op de nieuwe beleidsregel verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast, evenals het beleid van de politie om op de weekendhorecadiensten zoveel mogelijk dezelfde mensen in te zetten. ‘Zij kennen de situatie, kennen de mensen. Ze weten wie er een verblijfsontzegging heeft voor welk gebied. Zo maken we de keten elke keer weer een stukje sterker’, aldus Bruls.

Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel kan de beleidsregel verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast op 1 mei ingaan. In gemeenten als Roermond en Helden wordt dit systeem al toegepast.
Provincie:
Tag(s):