donderdag, 8. maart 2007 - 13:40

Waddenvereniging hoopt oefeningen van defensie te stoppen

De oefeningen van defensie die nu tijdelijk gestaakt zijn worden volgens planning 21 maart weer hervat. De Waddenvereniging heeft het ministerie van LNV gevraagd de oefeningen permanent te stoppen maar of dit ook gebeurt is nog de vraag.

In februari kon de Waddenvereniging blij zijn met het besluit van Defensie de schietoefeningen bij Fort Erfprins in richting zandbank de Razende Bol twee weken op te schorten. Op dat moment moest de Minister van LNV nog besluiten of voor deze oefeningen inderdaad een Natuurbeschermingswetvergunning is vereist, zoals de Waddenvereniging stelt. De vereniging vindt de oefeningen niet passen in dit kwetsbare en bovendien beschermde natuurgebied. Mede daarom heeft Defensie aan onderzoeksinstituut IMARES opdracht gegeven om de gevolgen van de schietoefeningen op de natuurwaarden te onderzoeken.

Ellen Kuipers van de Waddenvereniging vertelt: "Er zijn meer oefenlocaties in het Waddengebied maar de locatie waar de dertien pups zich bevonden is bij Den Helder. Alleen daar zijn de oefeningen gestaakt."

De Waddenvereniging en Stichting De Noordzee hadden er bij de Minister van LNV op aangedrongen om de schietoefeningen bij Den Helder per direct te stoppen, omdat deze schadelijk zijn voor dit kwetsbare natuurgebied. De gevolgen voor de natuur hadden moeten worden onderzocht, maar tot nu toe hoefde Defensie niet te voldoen aan de regels van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. Het is dit jaar voor het eerst dat het verzoek van de natuurorganisaties leidt tot het tijdelijk stilleggen van de oefeningen en tot een beslissing van de Minister van LNV.

De Razende Bol is een zandbank bij Den Helder die bij hoog water droog blijft staan. Dat maakt haar onmisbaar voor de pups van de Grijze Zeehond, omdat zij de eerste drie weken van hun leven nog niet kunnen zwemmen. Ellen: "Als de vacht goed ontwikkeld is en ze hebben voldoende vet zijn ze drie weken verder. Als ze te vroeg het water ingaan is dat voor hun gezondheid heel slecht. De oefeningen van defensie verstoren de dieren al jarenlang, wanneer ze vluchten zouden zij het water in kunnen gaan. Het opvallende is dat er bij Vlieland waar geen oefeningen zijn meer pups worden geboren. Dat heeft misschien met de extra rust te maken die de dieren daar krijgen." Inmiddels zijn de pups die eind februari in nood verkeerden groot genoeg en liggen er wel zeehonden op de Razende Bol maar zijn er geen kleine pups meer.

De Waddenvereniging hoopt volgende week meer uitsluitsel te krijgen over de beslissing en of de oefeningen op 21 maart weer hervat gaan worden of dat de dieren hun rust mogen behouden.
Provincie:
Tag(s):