donderdag, 25. januari 2007 - 16:18

Werkgelegenheid groeit in stad en provincie

Groningen

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is aan het groeien. In de gemeente Groningen is een groei te zien van 0,9% en in de Ommelanden van 0,3%. Met deze gemiddelde toename van 0,6% is er na drie jaar daling sprake van een stabilisering van de werkgelegenheid in de provincie Groningen.

De grootste groei in de provincie vond plaats in gezondheids- en welzijnszorg (van ruim 1300 banen) en in de stad Groningen in de bouwnijverheid (van ruim 220 banen). Ondanks een daling van het aantal banen in de industrie in 2006 blijft de industrie nog wel steeds de grootste werkgever (19,9% van de totale werkgelegenheid) in de Ommelanden. In de stad Groningen is de zakelijke dienstverlening de grootste werkgever (zoals reclame- en uitzendbureaus, makelaars) (19,8%) gevolgd door de sector gezondheids- en welzijnszorg (19,3%).

Landelijk maar ook in Groningen heeft men de afgelopen jaren te maken gehad met een stagnerende economie. Langzaam maar zeker is de economie zich aan het herstellen wat mede tot uitdrukking komt in de vandaag gepresenteerde werkgelegenheidscijfers 2006 van de provincie en gemeente Groningen.

Elk jaar wordt er in de provincie Groningen (inclusief de stad Groningen) een onderzoek gehouden onder alle bedrijven en instellingen (ruim 30.000). Hierbij worden de aard van de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand geïnventariseerd. Het Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB) heeft in opdracht van de provincie Groningen het werkgelegenheidsonderzoek in de provincie uitgevoerd. De gemeente Groningen voert het onderzoek in de gemeente in eigen beheer uit door Bureau Statistiek en Onderzoek.
Provincie:
Tag(s):