woensdag, 24. januari 2007 - 13:48

Wijkgebouw in Lemmerweg-West is een feit

Sneek

De gemeenteraad heeft op 23 januari besloten om geld beschikbaar te stellen voor het geschikt maken van 2 lokalen in het kaatsland 11 zodat deze ruimtes gebruikt kunnen worden als wijkontmoetingsplek.

De verbouwing wordt mede gefinancierd door Woningstichting de Wieren, een belangrijke partner in dit project. De nieuwe wijkontmoetingsplek levert een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk.

Vanuit de wijk kwamen in de afgelopen periode duidelijke signalen naar voren dat er in de wijk behoefte was aan een ontmoetingsplek. Er werden al enkele wijkactiviteiten georganiseerd in de kantine van het gebouw, zoals de kidsclub en koffieochtenden voor ouderen. Binnen deze ruimte was er echter geen mogelijkheid om het activiteitenaanbod uit te breiden en daadwerkelijk een plek voor de wijk te creëren. Uiteindelijk bleek de bovenverdieping in het gebouw Kaatsland 11 een goede oplossing.

In de komende periode zal een en ander in het gebouw verbouwd worden. Zo zal een bergruimte geschikt gemaakt worden om als keuken te dienen, wordt een aantal extra doorgangen gecreëerd en zal er een stoeltjeslift worden geplaatst zodat ook de minder validen deel kunnen nemen aan de – toekomstige - wijkactiviteiten. De wijkbewoners nemen zelf het initiatief om de nieuwe ruimte op te knappen met schilderwerk.

De ruimtes op de bovenverdieping van het Kaatsland zijn de komende jaren beschikbaar voor de wijkbewoners. In samenwerking met Woningstichting de Wieren en de gemeente wordt onderzocht hoe er op termijn een permanente multifunctionele ruimte voor de wijk wordt gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):