dinsdag, 23. september 2008 - 14:04

Actie tegen bouw grootste kippenfabriek

Heiloo

Milieudefensie en de Dierenbescherming hebben de krachten gebundeld om de komst van een enorme megapluimveehouderij in Middenmeer te voorkomen. Het plan is om in deze megapluimveehouderij iedere zes weken 1,6 miljoen vleeskuikens op te fokken. Dit hebben Milieudefensie en de Dierenbescherming Noord-Holland Noord dinsdag 23 september bekendgemaakt.

Burgerinititatief
De megapluimveehouderij leidt volgens beide organisaties tot veel dierenleed en milieuvervuiling. Met een burgerinitiatief willen de Dierenbescherming en Milieudefensie bereiken dat de provincie Noord-Holland megastallen verbiedt.

Grootste kippenfabriek in Nederland
Het bouwplan in Middenmeer is de grootste kippenfabriek die in ons land
gepland is. De 1.620.000 vleeskuikens worden in zes weken tijd vetgemest tot een gewicht van ruim twee kilo.

Door de snelle groei en het hoge gewicht ondervinden de vleeskuikens veel welzijnsproblemen, zoals pootaandoeningen, hartstoornissen en doodgroeien. Rond de kippenfabriek nemen stank en vervuiling door ammoniak en fijn stof fors toe.

Ook verergert het mestoverschot. Studies van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksbureau voor duurzame
landbouw CLM hebben bovendien aangetoond dat door dergelijke megastallen op mensen overdraagbare ziektekiemen vaker voor kunnen komen.

De Dierenbescherming en Milieudefensie vinden dat de provincie
Noord-Holland de bouwplannen in Middenmeer moet tegenhouden. De
samenleving wil immers geen dieren in enorme industriecomplexen, maar
vraagt juist om een verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn.
Noord-Holland kan, net als onlangs de provincie Groningen al heeft
gedaan, de bouw van megastallen verbieden.

Burgerinitiatief
Om dit te bereiken zijn Milieudefensie en de Dierenbescherming vandaag
in Middenmeer gestart met een burgerinitiatief. Als minimaal 5.000
kiesgerechtigde inwoners van Noord-Holland het burgerinitiatief
ondersteunen moeten Provinciale Staten stemmen over het voorstel om
megastallen te verbieden.
Provincie:
Tag(s):