dinsdag, 27. mei 2008 - 23:44

Afspraken elektriciteitsnet Maasvlakte-2, overeenkomst Havenbedrijf en Eneco

Rotterdam

Om bedrijven op Maasvlakte 2 tegen aantrekkelijke voorwaarden aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet hebben Havenbedrijf Rotterdam en Eneco Netbeheer afspraken gemaakt over het aanleggen van een elektriciteitsnet in het nieuwe havengebied en de manier waarop de kosten daarvan worden doorberekend aan klanten.

Vooral de drie grote containerterminals die vanaf 2013 op Maasvlakte 2 operationeel zijn verbruiken veel stroom. Denk alleen al aan de kranen die de containers in en uit de schepen tillen. Goede elektriciteitsvoorziening is daarom van groot belang voor deze bedrijven. Gebruikelijk is dat een bedrijf dat wil worden aangesloten op het net de kosten van het aanleggen van de kabels vanaf het bestaande net tot aan het bedrijf betaalt. Gevolg hiervan zou zijn dat het eerste bedrijf dat in het nieuwe havengebied elektriciteit nodig heeft verreweg de hoogste rekening betaalt. Havenbedrijf en Eneco Netbeheer hebben nu afgesproken te investeren in een basisnetwerk om zo de aansluitkosten te beperken en evenredig te verdelen over de aan te sluiten bedrijven.

De transformatie van hoog- naar tussenspanning vindt straks plaats op de huidige Maasvlakte. Eneco Netbeheer gaat vanaf dat punt de centrale leiding op Maasvlakte 2 aanleggen in de leidingstrook langs de hoofdontsluitingsweg. De aansluiting van individuele bedrijven is dan snel te realiseren, tegen een redelijk tarief dat gebaseerd is op voor iedereen gelijke uitgangspunten. Havenbedrijf Rotterdam heeft hiermee gezorgd voor een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde op Maasvlakte 2.
Categorie:
Tag(s):