donderdag, 19. juni 2008 - 15:21

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Groningen

De negen fracties in Provinciale Staten van Groningen hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota 2008 is vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit naar de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad, isolatie van woningen, dorpshuizen op het Groninger platteland, het landschap rond de Oude Riet, bevolkingskrimp en de cultuurnota.

Een belangrijk moment van het Statenjaar: de Algemene (politieke) Beschouwingen. De fractievoorzitters van Provinciale Staten debatteerden met elkaar én met het college van Gedeputeerde Staten over politieke hoofdlijnen en het collegebeleid voor het komende jaar. Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2008 vastgesteld. De fractie van D66 stemde tegen de Voorjaarsnota.
Provincie:
Tag(s):