dinsdag, 26. februari 2008 - 13:28

Arcen en Velden en Venlo willen fuseren

Venlo

De gemeenten Arcen en Velden en Venlo willen gaan fuseren. Dat is vandaag door de beide burgemeesters, Fons Tans van Arcen en Velden en Hubert Bruls van Venlo, bekend gemaakt. De fusie zou op 1 januari 2010 een feit moeten zijn.

De gemeente Arcen en Velden heeft in een openbare raadsvergadering van 20 december 2007, mede naar aanleiding van de conclusies uit de Bestuurskrachtmonitor, besloten dat zelfstandigheid niet langer een optie was. Direct in het nieuwe jaar zijn de inwoners van Arcen en Velden, de verenigingen en het bedrijfsleven geraadpleegd over hoe nu verder. Er waren volgens het bestuur twee opties: een nieuwe gemeente vormen samen met Horst aan de Maas, of met Venlo.

Uit de vele contacten en overleggen met bewoners en belanghebbenden, bleek Venlo de logische keuze als fusiepartner voor de gemeente Arcen en Velden.

Burgemeester Fons Tans van Arcen en Velden is verheugd en tevreden over het proces en de uitkomst tot zover. “We hebben ons goed georiënteerd, we hebben ons goed laten informeren, en hebben toen een weloverwogen keuze gemaakt. We werken al intensief samen met de gemeente Venlo op diverse terreinen, er is al veel verbinding. Veel van onze inwoners werken in Venlo, gaan daar naar school en naar de sportclub, gaan er winkelen, beleven daar kunst en cultuur. De vorming van een nieuwe gemeente waarin de huidige gemeenten Arcen en Velden en Venlo opgaan, zal in veel opzichten geen grote omslag zijn. Eerder een verder uitbouwen en bestendigen van wat al was.�

Op 13 maart is er zowel in Arcen en Velden als in Venlo een extra reguliere raadsvergadering waarin beide gemeenteraden wordt gevraagd het voorstel van de colleges van beide gemeenten om te fuseren te bekrachtigen en de colleges opdracht te geven de vervolgstappen in gang te zetten, zodat de fusie op 1 januari 2010 een feit is.

De fusie vindt nadrukkelijk plaats op basis van gelijkwaardigheid. Tans benadrukt: “Arcen en Velden behoudt haar eigen identiteit. Dat is ook logisch, want onze eigen identiteit is nu net datgene dat wij aan meerwaarde meebrengen in de nieuwe gemeente. En op basis waarvan Venlo graag met ons in zee wil.�
Provincie:
Tag(s):