vrijdag, 9. mei 2008 - 15:55

Bijdrage van 23 miljoen euro voor Klavertje 4

de Haag

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) mee ingestemd om 22,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project Klavertje 4 in Venlo. De bijdrage is afkomstig uit het budget voor de uitvoering van de Nota Ruimte. Met de uitvoering van het project wordt bijgedragen aan de ruimtelijke doelstellingen van het kabinet.

Het project Klavertje 4 betreft de realisatie van een duurzaam economisch werklandschap in Venlo. Het gebied wordt gerekend tot één van de economische kerngebieden van Nederland en vormt onderdeel van de toptechnologie regio Zuidoost Nederland. De bijdrage uit het budget Nota Ruimte maakt de aanleg van de verbindingsweg A73/A67 mogelijk waardoor ondermeer de Floriade in 2012 beter bereikbaar wordt en het knooppunt Zaarderheiken beter kan doorstromen. Ten slotte wordt het uit te breiden glastuinbouwgebied Siberië duurzaam en landschappelijk ingepast.

Op 16 november 2007 heeft het kabinet voor twee projecten, de Noordelijke IJ-oevers en de Greenports, reeds de bijdragen vastgesteld (respectievelijk 30 miljoen euro en 27,1 miljoen euro). Klavertje 4 betreft het derde geselecteerde project waarvoor de bijdrage is vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):