dinsdag, 2. december 2008 - 21:01

Bouw brede scholen de Wijk en Ruinerwold in de raad

De Wijk/Ruinerwold

Donderdag 11 december staat de bouw van de brede scholen in de Wijk en Ruinerwold op de agenda van de gemeenteraad van De Wolden. De ontwikkeling van brede scholen is een belangrijk item binnen de Toekomstvisie en het collegeprogramma ‘Actief en betrokken’. Brede scholen versterken de leefbaarheid in de kernen van de gemeente. De scholen worden ontwikkeld vanuit één gezamenlijke stuurgroep die bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers en een projectgroep per brede school waarin participanten en gemeente samen vertegenwoordigd zijn.

De scholen worden groter dan waarvan eerder was uitgegaan, met name op verzoek van de participanten. Dit brengt meerkosten met zich mee die voor het grootste deel worden gedragen door de deelnemende organisaties. Andere oorzaken van een hogere raming van bouw- en installatiekosten zijn dat er voor beide scholen zwaardere funderingen en constructies moeten worden toegepast, en indexeringen door prijs- en loonstijgingen. Ook het inspelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld frisse en schone lokalen brengt meer kosten met zich mee.

De participanten in de Wijk zijn: de openbare basisschool De Horst, Speelwerk kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal, de muziekvereniging Apollo en jeugdgezondheidszorg. De deelnemende partijen in Ruinerwold zijn de openbare basisschool De Dissel , Speelwerk kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang), de peuterspeelzaal, de muziekvereniging Sempre Sereno, de korfbalvereniging KIOS en jeugdgezondheidszorg. De samenwerking tussen de participanten is vanaf de start goed verlopen. Gezamenlijk, met de gemeente als regisseur en opdrachtgever, zijn diverse fasen van het proces doorlopen en over het resultaat zal de gemeenteraad de komende raadsvergadering beslissen.

In de nieuwe scholen zitten de deelnemende instellingen niet alleen onder één dak, maar gaan zij ook samenwerken. Dit doen zij door gezamenlijk gebruik te maken van een gebouw en op inhoudelijk gebied ten behoeve van het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Daarnaast vergroot de brede school de mogelijkheden voor ouders om werk en zorg te combineren. De locatie van de brede school in de Wijk is de Postweg en in Ruinerwold betreft het Dijkhuizen.
Provincie:
Tag(s):