dinsdag, 15. april 2008 - 23:28

College kiest voor beperkte tariefacties stadsdienst

Almere

Het college stelt de gemeenteraad voor om tot eind 2009 het resterende budget van de stadsvervoersdienst te gebruiken voor het houden van tariefacties, een reistegoed of Maxxmeerreizenkaarten voor nieuwe inwoners en een aantal gratis OV dagen.

Een onderzoek naar gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen, minder validen en minima is afgerond. Aanleiding daarvoor was een motie van de Almere Partij, waarin werd aangenomen dat veel stadsbussen in de daluren nagenoeg leeg rondrijden. Het onderzoek heeft aangetoond dat dat onjuist is.

Bovendien wijst een berekening uit, dat gratis openbaar vervoer in de daluren voor ouderen, minder validen en minima ca. 1,9 miljoen zou kosten, door het missen van inkomsten en de inzet van extra bussen. Vanwege deze hoge kosten en het beperkte budget kiest het college voor het houden van de voorgestelde tariefacties.
Provincie:
Tag(s):