maandag, 13. oktober 2008 - 13:17

Defensie opent informatiepunt over reinigingsmiddel voor wapens

Den Haag

Het ministerie van Defensie heeft maandag 13 oktober een informatiepunt geopend voor vragen over het wapenreinigingsmiddel PX-10. In de media is er de laatste tijd veel aandacht besteed aan het reinigingsmiddel. Aanleiding hiervoor was een schadeclaim van een marineman die ziek is geworden door blootsteling aan PX-10.

Het informatiepunt is bedoeld voor (oud)defensiemedewerkers die voor 1995 in dienst waren. Voor hen bestaat de kans dat zij bij werkzaamheden met dit middel in aanraking zijn gekomen. Defensie geeft te jennen dat ook eventuele nabestaanden of vertegenwoordigers van (oud)militairen bij dit informatiepunt terechtkunnen.

Men kan bij het informatiepunt terecht voor alle vragen over PX-10. Er is ook een lijst met veelgestelde vragen waar al veel antwoorden te vinden zijn. Deze lijst zal iedere week worden aangevuld met vragen die al via het informatiepunt zijn binnengekomen.

(Oud)Defensiemedewerkers die met PX-10 hebben gewerkt kunnen zich ook bij het informatiepunt laten registreren. Zij moeten dan een registratieformulier invullen en via e-mail of post opsturen.De reden van contact, vraagstelling, opmerkingen, eventuele blootstellinghistorie in relatie tot PX-10 en eventuele gezondheidsproblemen worden dan geregistreerd, meldt Defensie.

PX-10
PX-10 wordt al sinds de jaren zeventig als wapenreinigingsmiddel bij Defensie gebruikt. Zeker tot in de jaren tachtig heeft PX-10 benzeen bevat. Benzeen wordt beschouwd als kankerverwekkende stof en wordt in verband gebracht met het ontstaan van leukemie.

Defensie wil graag meer te weten komen over de exacte samenstelling van PX-10, die niet altijd gelijk was, over het gebruik bij de onderdelen in de loop der tijd en over de effecten voor de gezondheid. Daarom wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Informatiepunt
Het informatiepunt van Defensie is telefonisch bereikbaar op 070 - 4143150 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Provincie:
Tag(s):