maandag, 2. juni 2008 - 10:13

Detailhandel in Almere groeit

De detailhandel in Flevoland is een belangrijke bedrijfstak met ruim 15.000 banen. Voor de dagelijkse boodschappen kan men op steeds meer plekken terecht en voor zaken als mode en electronica stijgt het aanbod fors in Flevoland.
Gemeenten hebben de ambitie een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod te ontwikkelen voor inwoners en bezoekers.

Dat, en meer, blijkt uit de nieuwe publicatie Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2007-2008, die op woensdag 28 mei 2008 werd gepresenteerd.Aansluitend werd een interessante discussie over de detailhandel gehouden waaraan onder andere wethouder van Almere, Martine Visser, deelnam en waar gedeputeerde, Andries Greiner, als gespreksleider optrad.

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd om enerzijds een passend winkelaanbod voor het groeiende aantal inwoners te bieden, anderzijds om de provinciale aantrekkingskracht voor bezoekers te vergroten.

Flevolanders moeten de weg vinden naar de (nieuwe) winkels in het eigen gebied. Daarnaast bieden de ultramoderne winkelcentra in Flevoland volop kansen om nieuwe klanten te trekken en zo de bovenregionale functie te versterken. Een van de ideeën die uit de discussie naar voren kwam om dit te bevorderen is om een Flevoland Shoppingtour te organiseren.

Banenmotor Flevoland
In 2007 heeft Flevoland haar positie als ‘groeiprovincie’ verder versterkt. Met een groei van 5% laat Flevoland alle overige provincies achter zich. In de afgelopen vier jaar groeide het totaal aantal banen met ruim 20.000. En de provincie heeft de ambitie om met 25.000 banen te groeien in de periode 2007-2011.

Vrouwen bezetten weliswaar nog minder banen, ook in Flevoland, maar 2007 is wel het jaar van de vrouwelijke banen. Er was namelijk een sterkere banengroei onder vrouwen dan onder mannen, een toename van 4.800 versus 2.800.

De aantrekkende economie leidt natuurlijk tot een grotere vraag naar personeel. Bedrijven in Flevoland hebben opvallend meer moeite om geschikte kandidaten te vinden. Vooral handelsbedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening zien het aantal vacatures snel stijgen.

Bedrijvendynamiek
Het aantal bedrijven in Flevoland blijft groeien, in 2007 met 10 procent. Binnen Flevoland doet de groei zich vooral in Almere voor. Verder is het aantal starters vorig jaar weer gestegen in de provincie, tot bijna 2.600.

Nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2003. Vooral in de bouw (Zelfstandigen Zonder Personeel) en de dienstverlening zijn nieuwe bedrijven ontstaan. Verder heeft Flevoland een overloopfunctie voor de rest van Nederland. Flevoland trekt meer bedrijven aan vanuit andere provincies dan andersom.

Werkloosheid daalt spectaculair Samen met de forse banengroei is de werkloosheid flink gedaald. In een jaar tijd daalde de werkloosheid met 20%, terwijl landelijk de afname 17% bedraagt. Ronduit spectaculair is de werkloosheidsdaling in Lelystad en Zeewolde. Ondanks de banengroei is de werkloosheid in Flevoland onder vrouwen hoger dan landelijk.
Provincie:
Tag(s):