vrijdag, 25. januari 2008 - 16:35 Update: 13-09-2018 12:27

Dijkleger oefent in donker op Lekdijk

Wijk bij Duurstede

Het dijkleger van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt op woensdag 6 februari van 16.00 tot 21.00 uur een oefening bij duisternis op de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Zo'n vijftig dijkwachters zullen die avond de dijk inspecteren en oefenen in het beoordelen van (fictieve) scheuren en wellen in de dijk. De dijkwachters zijn herkenbaar aan hun oranje veiligheidsvesten.

Het dijkleger bestaat uit medewerkers van het waterschap, die speciaal getraind worden om in tijden van nood inspecties uit te kunnen voeren op de waterkeringen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden.

De vorige oefening was bij daglicht. Nu vindt de oefening plaats in het donker om de dijkwachters meer vertrouwd te maken met deze omstandigheden. Ook is het van belang om de onderlinge communicatie en de uitgifte van materialen te blijven oefenen om te zorgen dat bij daadwerkelijke inzet het draaiboek efficient uitgevoerd wordt. Tijdens de oefening wordt gekeken of aanpassing van het draaiboek nodig is.

De oefening wordt gecoordineerd vanuit de twee calamiteitencontainers van het waterschap, die worden neergezet in Jaarsveld en Wijk bij Duurstede. Vanuit deze containers krijgen de dijkwachters hun kleding en materialen uitgereikt, waarna ze naar "hun" dijkvak vertrekken om te voet, in tweetallen, hun stukje dijk te inspecteren.

De dijkwachters zijn voorzien van een oranje veiligheidsvest met logo van het waterschap en op de rug de tekst "dijkbewaking".

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: