donderdag, 31. juli 2008 - 14:16

Eerste leerlingen van start met experiment vmbo-mbo 2

Den Haag

Per 1 augustus aanstaande starten 26 projecten van vmbo-scholen en mbo-instellingen met de leergang vmbo-mbo2. In het experiment wordt de bovenbouw van de opleiding vmbo-basisberoepsgerichte leerweg samengevoegd met een opleiding mbo-niveau 2. Er ontstaat daardoor één nieuwe geïntegreerde beroepsopleiding. Dit heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag 31 juli bekendgemaakt.

Leerlingen hoeven niet over te stappen. Ze krijgen op één locatie les, met één pedagogisch-didactische aanpak, met een zelfde team vmbo- en mbo-docenten. Dat vergroot de kans dat leerlingen een startkwalificatie halen (diploma op minimaal mbo-niveau 2) en verkleint de kans op voortijdig schooluitval.

Aan de eerste lichting van het experiment nemen 1139 leerlingen deel. In augustus 2009 start de tweede lichting. In totaal nemen maximaal 5000 leerlingen deel aan het experiment, dat duurt tot 2013.

Minder schooluitval
Voor veel vmbo-leerlingen en met name de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg is de overstap naar het mbo lastig. Een deel schrijft zich niet in voor een vervolgopleiding in het mbo. En van de leerlingen die wel overstappen, vallen er in de eerste paar maanden van het mbo veel uit.

De omschakeling naar een andere school blijkt een groot struikelblok. Doel van dit experiment is dat meer leerlingen hun startkwalificatie halen op mbo-niveau 2. Hiermee vergroten ze hun kansen op een goede loopbaan.

Vmbo examen niet verplicht
In deze nieuwe leergang vmbo-mbo2 volgen leerlingen maximaal vier jaar onderwijs. Scholen mogen zélf vorm en inhoud geven aan de leergang. De ministeries van Onderwijs (OCW) en Landbouw (LNV) geven slechts de kaders aan waarbinnen de leergang vorm moet krijgen.

Scholen krijgen daarmee meer ruimte voor onderwijs op maat voor leerlingen die in het huidige systeem grote kans zouden hebben om uit te vallen. Binnen het experiment is het vmbo-examen niet verplicht.

Voorwaarde is wel dat er een terugvalgarantie moet zijn voor leerlingen als ze dreigen uit te vallen in het experiment. Als ze de leergang niet halen, moeten ze worden begeleid naar een traject dat leidt tot een vmbo-of een mbo-diploma.

Vervolg
Scholen hadden tot 17 juli de tijd om zich in te schrijven. De scholen die per 1 augustus aanstaande van start gaan met het experiment zijn op basis van objectieve (kwaliteits)criteria geselecteerd. Het experiment vindt plaats mede op verzoek van het onderwijsveld.

Scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het experiment per 1 augustus 2009, moeten vóór 12 december aanstaande een projectplan indienen. De resultaten worden jaarlijks gemonitord en vormen de basis voor een ‘evidence based’ besluit over de toekomst van de problematische overgang vmbo-mbo voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg.
Provincie:
Tag(s):