zaterdag, 19. april 2008 - 16:34

Fluitenberg kiest drie locaties voor woningbouw

Fluitenberg

In Fluitenberg zijn drie locaties gekozen waar 45 woningen kunnen worden gebouwd. Het bijzondere hieraan is dat de keuze is gemaakt in samenspraak met een vertegenwoordiging uit de dorpsbewoners. De werkwijze maakt deel uit van het project Woningbouw Dorpen. Fluitenberg is het eerste van tien dorpen dat z’n keuze heeft bepaald.

De woningbouwlocaties zijn de oksel van de Vijfhoek/Schuinedijk, een stuk grond ten noorden van de Schuinedijk en een perceel ten noorden van de Fluitenbergseweg. Hoeveel woningen en welke soorten er op elk stuk grond komen, moet nog worden uitgewerkt.

In de Structuurvisie heeft de gemeenteraad aangegeven dat alle dorpen kunnen uitbreiden. In de Nota Wonen is vervolgens het aantal woningen per dorp bepaald. Het project Woningbouw Dorpen is opgezet om het woningbouwprogramma voor de dorpen tot 2015 uit te werken. De werkwijze gaat uit van een grote mate van participatie en samenwerking tussen de dorpsbevolking, de gemeente, de provincie, de waterschappen en de Stichting Het Drentse Landschap. Kortom, een open en transparant proces.

De nieuwe werkwijze om met de werkgroep, waarin een vertegenwoordiging van de dorpsbevolking, een open discussie aan te gaan, heeft gewerkt. Hoewel er tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst enige scepsis over deze nieuwe aanpak was, is dit lopende de andere werkgroepbijeenkomsten als sneeuw voor de zon verdwenen.

De werkgroep heeft zijn voorstel voorgelegd aan de dorpsbewoners. De meerderheid kan zich vinden in de gekozen locaties. De grondeigenaren binnen de drie gekozen locaties hebben aangegeven de gronden in eigen beheer te willen ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):