dinsdag, 13. mei 2008 - 17:18

Foto's boeventronie's vrijgegeven

Het Geheim register van ontslagen gevangenen was bedoeld om bepaalde categorieën in vrijheid gestelde gevangenen door justitie en politie beter in de gaten te kunnen houden. In dit register uit de periode 1882-1896 zitten fraaie portretten, zogenaamde cartes-visites, van ex-gedetineerden uit de Leeuwarder strafgevangenis. Deze portretten zijn gescand en toegevoegd aan het Fries Fotoarchief, de fotodatabase van Tresoar.

In de index bij het Geheim register worden gegevens als naam, geboortejaar, geboorteplaats en signalement van de betrokkene genoemd, maar ook karaktereigenschappen van de persoon en hoe hij of zij zich ten tijde van gevangenschap heeft gedragen. Deze en andere informatie is bij de bijbehorende foto op te roepen door te klikken op een koppeling naar een PDF-bestand.

Met deze bijzondere collectie portretten en een aantal andere toevoegingen bevat het Fries Fotoarchief inmiddels meer dan 51.000 afbeeldingen. Ook nieuw zijn een serie foto's afkomstig uit het familiealbum van de heer Van Kampen, betrekking hebbende op de periode 1900-1945. Zijn vader, Hendrik van Kampen, was eigenaar van fotozaak VAKA in de Leeuwarder St. Jacobstraat.

Tevens zijn foto's van diverse Friese plaatsen, afkomstig uit het voormalige fotoarchief van de Provincie Fryslân, en materiaal dat afkomstig is uit diverse particuliere collecties en betrekking heeft op onder meer Sneek, Workum, Warten en Wolvega en de gemeente Gaasterland.

Tenslotte is ook nog een selectie van fotomateriaal afkomstig uit het archief van de Lijempf, de NV Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken, toegevoegd. De inventaris van dit archief is onlangs beschikbaar gekomen op de website van Tresoar.

Naast voornoemde aanvullingen bevat Het Fries Fotoarchief, tienduizenden andere afbeeldingen. Foto's van dorpen en steden, portretten, reportagefoto's, dia's, glasnegatieven en prentbriefkaarten. Alles afkomstig uit overheids- en particuliere collecties.

De beeldbank is te raadplegen via de website van Tresoar of rechtstreeks via www.friesfotoarchief.nl. De foto's van de ontslagen gedetineerden zijn te vinden door te zoeken op collectie: Geheim Register Ontslagen Gevangenen.
Provincie:
Tag(s):