zaterdag, 30. augustus 2008 - 20:13

Gemeente maakt einde aan illegaal feest

Assen

Politie en marechaussee hebben de deelnemers aan een illegaal feest opdracht gegeven het militair oefenterrein de Haar in Assen te ontruimen. De opdracht tot ontruiming is gegeven omdat het overleg met de organisatoren niets heeft opgeleverd. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd om handhaving mogelijk te maken.

De politie en marechaussee hebben opdracht gekregen om zo veel mogelijk deëscalerend op te treden. Alleen mensen die zich verzetten tegen de politie en proberen de inbeslagname van geluidsapparatuur te verhinderen zullen worden aangehouden. Voor feestgangers die niet in staat zijn om zelf te vertrekken wordt vervoer en opvang geregeld.

De burgemeester heeft het bevel gegeven om zaterdag nog op te treden omdat onduidelijk is wat de situatie is op het oefenterrein De Haar. De ervaring leert dat dergelijke feesten risico's opleveren voor de volksgezondheid en schade veroorzaakt aan het milieu.
Provincie:
Tag(s):