vrijdag, 12. december 2008 - 14:32

Groen licht voor plannen Laurentius in de Wisselaar

Breda

Het college van burgemeester en wethouders geeft groen licht voor twee projecten van Laurentius voor de bouw van een kleine 100 appartementen en een woonzorgsteunpunt in de Wisselaar. Het college neemt dit besluit om ouderen de kans te bieden in hun wijk te blijven wonen en om een gevarieerder woningaanbod te laten ontstaan.

De twee projecten maken deel uit van in totaal zes herstructureringsvoorstellen in de Wisselaar die alle zes in 2006 en 2007 na intensief overleg met bewoners tot stand zijn gekomen.
Onder de noemer ‘Wonen en zorg’ heeft Laurentius het plan voor de herontwikkeling van de winkelstrip aan de Tielrodestraat uitgewerkt. Dit project behelst de sloop van 6 appartementen, 7 winkels en 12 garages en de bouw van 30 appartementen bovenop een woonzorgsteunpunt met maatschappelijke voorzieningen.

Het tweede project is ‘Ik blijf in mijn wijk wonen’ en gaat om de sloop van 26 eengezinswoningen en 41 garages in de Kaprijke-, Temse- en Vlaanderenstraat. Hiervoor in de plaats komen 66 appartementen verdeeld over de vier verschillende locaties.
Provincie:
Tag(s):