dinsdag, 9. september 2008 - 10:48

Intelligentietest naast Eindtoets Basisonderwijs

Amsterdam

De meeste kinderen presteren op de Eindtoets Basisonderwijs conform hun capaciteiten. Om het verschil tussen capaciteiten (wat zit erin?) en leervorderingen (wat komt eruit?) direct zichtbaar te maken biedt Cito vanaf dit schooljaar naast de Eindtoets ook een Intelligentietest aan. De Intelligentietest is zowel individueel als klassikaal af te nemen.

De Eindtoets Basisonderwijs is een leervorderingentoets: de toets meet wat een kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. De score op de Eindtoets is een goede voorspeller van het toekomstig succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Dat komt doordat de Eindtoets indirect een aantal eigenschappen meet die van groot belang zijn voor de (verdere) schoolcarrière zoals leertempo, concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen en intelligentie. Dat de Eindtoets deze eigenschappen indirect meet is meestal voldoende: de meeste kinderen presteren op de Eindtoets conform hun capaciteiten. Dat geldt echter niet voor alle leerlingen. Door bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie of stimulans steken sommige leerlingen minder op van het basisonderwijs, dan hun even intelligente leeftijdsgenootjes die wél gemotiveerd zijn om te leren.

Als een basisschool het verschil tussen capaciteiten en leervorderingen direct zichtbaar wil maken, kan de school vanaf november 2008 een Intelligentietest naast de Eindtoets Basisonderwijs afnemen. De test kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden. De afnametijd bedraagt in beide gevallen een uur en een kwartier.
Categorie:
Tag(s):