vrijdag, 5. december 2008 - 23:44

Laag inkomen? Ontvang 50 euro

Almere

Alle Almeerse huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum hebben in december 2008 recht op een eenmalige gift van vijftig euro. Iets extra’s voor de mensen die het hard nodig hebben.

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen het geld automatisch op de rekening gestort. Dit geldt ook voor Almeerders met kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Andere mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunnen het geld aanvragen bij de gemeente. Dat kan door een eenvoudig formulier in te vullen.

Aanvraag
Op almere.nl/digitaalloket is het aanvraagformulier en meer informatie over de aanvraag van het geld te vinden. Wie geen toegang tot internet heeft, kan ook telefonisch contact opnemen of even langskomen bij de Dienst Sociale Zaken in het stadhuis.

Gift niet van invloed op uitkeringen en toeslagen
Het kabinet wil mensen die het niet breed hebben een steuntje in de rug geven. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vijftig miljoen euro uitgetrokken voor huishoudens met een laag inkomen.

Staatssecretaris Aboutaleb benadrukte eerder dit jaar dat de eenmalige gift van vijftig euro netto moet worden uitgekeerd en beslist geen invloed mag hebben op toeslagen. “Mensen mogen door deze gift niet worden gekort op uitkeringen en toeslagen.�
Provincie:
Tag(s):