maandag, 1. september 2008 - 9:37

Meeste pardonners uit de voormalige Sovjet-Unie

Rijswijk

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

De pardonregeling is op 15 juni 2007 in werking getreden en moest een einde maken aan de jaren durende asielprocedures. In deze regeling wordt onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning verleend aan asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet hun eerste asielaanvraag hebben ingediend en nog steeds in Nederland verblijven. Deze asielaanvragen zijn met name in de periode 1997 tot en met het eerste kwartaal 2001 ingediend.

Tussen juni 2007 en juni 2008 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ongeveer 34,7 duizend dossiers van asielzoekers beoordeeld. Dit is inclusief de ongeveer 5,4 duizend personen die zijn aangemeld via een burgemeestersverklaring. Deze personen waren niet meer bij de IND bekend omdat zij bijvoorbeeld geen procedure meer hadden lopen of niet meer in de opvang van de Rijksoverheid verbleven.

Bijna 26 duizend asielzoekers kregen een verblijfsvergunning. Meer dan een kwart van de pardonvergunningen zijn verleend aan mensen uit de voormalige Sovjet-Unie en het voormalige Joegoslavië. Andere landen waaruit relatief veel mensen een pardonvergunning hebben gekregen, zijn Afghanistan en Irak.

Ongeveer 6 duizend asielzoekers kwamen niet voor de pardonregeling in aanmerking. Zij kregen geen verblijfsvergunning omdat zij bijvoorbeeld niet ononderbroken in Nederland verbleven, een gevaar vormden voor de openbare orde of meer dan eens hebben gelogen over hun identiteit of nationaliteit.

Ruim een kwart van de pardonners is minderjarig bij het verkrijgen van de vergunning. Hiervan is ruim de helft man. Van de minderjarige Somaliërs is zelfs driekwart een man. Van de groep pardonners uit voormalig Joegoslavië is 30 procent minderjarig, van de groep uit Sierra Leone is slechts 4 procent minderjarig.
Categorie:
Tag(s):